• ข่าวประชาสัมพันธ์

  ♋ เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” สู้ภัย COVID-19

  เกษตรฯ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผุด Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่น ๆ ที่ส่งออกไม่ได้ช่วงนี้ พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้านต่าง ๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลแทนความรักห่วงใย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินค้าเกษตร ซึ่งบางสินค้าจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตนี้และไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง…

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ♋ ไอเดียเจ๋ง อุปกรณ์การเกษตร

  ไอเดียเก็บเครื่องมือการเกษตร ถ้าบ้านคุณมี จอบ คราด เสียม พลั่ว และอุปกรณ์ที่มาด้ามอื่นในครอบครองหล่ะก็ ลองเอาท่อ PVC ขนาดสักสองนิ้วมาหั่นทำที่เก็บแบบในรูปสิ พบว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก ในการเก็บของพวกนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งานครับ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ♋ กิจกรรมลดแลกแจกแถม

  กิจกรรมเริ่ม 1ม.ค – 31 ธ.ค 2563 เมื่อซื้อของที่ร้านหรือสั่งครบตามยอดที่กำหนด มีส่วนลด + ของแถมมากมาย เช่น ซื้อ 1500บาทขึ้นไป แถมส่วนลด 150บาท ทันที ซื้อ 3000บาท รับส่วนลด 300บาท ทันที หากซื้อ35,000บาทขึ้นไป แถมแหวนทองราคา 4500ทันที โปรโมชั่นดี ๆ แบบนี้ ไม่ได้มาบ่อย ๆ เห็นลูกค้ามีความสุขทางร้านก็อิ่มใจ ขอบคุณสำหรับที่คอยสนับสนุนทางร้านเสมอมา

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ♋ “ราคาจับต้องได้” “อุปกรณ์การเกษตร”

  ช็อปกันแบบ ชิลๆ ได้ที่  บ้านนายอ หมู่ 8 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร อุปกรณ์การเกษตร ที่มาพร้อมลวดลายต่าง ๆ ในตัวครบรสทุกรูปแบบ สวย เก๋ เท่ ทำความสะอาดเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็ควรทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งฝุ่นเยอะเพื่อกันไม่ให้อุปกรณ์เก่าสำหรับผู้ผลิตหรือเจ้าของนั้นไม่ธรรมดาเช่นเคยเพราะเราใส่ใจแก่ผู้บริโภคเสมอจึงเลือกใช้ ในวัสดุคุณภาพเกรดดีต่าง ๆปราศจากสิ่งแปลก ๆ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ♋ นวัตกรรมอุปกรณ์การเกษตร

  นวัตกรรมเกษตร คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด ความสำคัญ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรที่สำคัญของโลก แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่สูงขึ้น ชุมชนเมืองที่ขยายตัว พื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้ และความพยายามในการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆ กลับทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ จากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น นอกจากนี้ผลิตผลเกษตรจำนวนมากยังคงสูญเสียไปตั้งแต่เก็บเกี่ยวตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอ นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้นและถือว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป ตัวอย่างเครื่องจักรกลเกษตร…

thThai
thThai